Michal „omi“ Husák

Architekt STD, grafický kouzelník, mimo jiné autor designu můstku a všech našich LCARS panelů. Občas se též podílí na stavebních pracích, aby dohlédl, jak se jeho vize a návrhy mění ve fyzickou realitu

Štáb

Rekvizity a masky