Mladší poručík Zahn

Ira Zahn
Celé jméno: 
Vévoda Ira I Zahn
Hodnost: 
Mladší poručík
Funkce: 
Velitel směny kappa, U.S.S. Edmonton
Datum a místo narození: 
23. 12. 2336, Vévodství Baquilonia
Pohlaví: 
Muž
Rodinný stav: 
Svobodný
Rasa: 
Hysperian

Život a kariéra:

Ira se narodil do šlechtické rodiny, která po staletí vládla ve vévodství Baquilonia. Ačkoli se vévodství nachází na samostatném měsíci, formálně spadá pod království domovské planety, Hysperia. Tento unikátní svět, známý po celém alfakvadrantu coby „pohádková říše“, odvozuje od svého založení kulturu a zvyklosti z období pozemské renesance, stejně jako z nesčetných fantasy ság.

Tak jako na Hysperii, i ve vévodství Baquilonském je vláda dědičnou záležitostí, kde potomek formálně přebírá své povinnosti od rodičů v den, respektive noc, kdy přijde o nevinnost. Ira se na roli panovníka připravoval celý život, protože však jeho otec, vévoda Horatio, vládl moudře, nijak s nástupem na trůn nespěchal. Nicméně nic netrvá věčně a Horatio se rozhodl abdikovat a předat svá práva a povinnosti synovi v den Irových čtyřicátých narozenin.

Ačkoli Ira neměl přítelkyni ani lásku, jeho dlouholetá kamarádka, baronka Floor Nansen, byla víc než ochotná a těšila se, že mu vypomůže formalizovat jeho nástupnictví. Věrna svému šibalství provedla veškeré přípravy: vydala se na hlavní planetu a v hysperijském nákupním středisku Royal ukradla od místní uklízecí služby varovnou ceduli „Caution: Wet Floor“.  Zakryta pak pouze tímto malým kusem žlutého plastu, vyčkávala na Iru ve svém střešním apartmá. Společná noc se vydařila, tedy, podle tradic Baquilonie se vydařila až moc. Ira a Floor strávili v ložnici příliš dlouhou dobu, takže po Horatiově abdikaci se Ira včas nedostavil na korunovaci.

Toho využil rivalský rod Fioniů, provedl puč a ujal se vlády. Klan Zahnů nebyl nijak pronásledován ani zapuzen, ale bylo jasné, že mezi vládnoucí rody se nikdy nevrátí. Horatiovi to nijak nevadilo a synovi to nezazlíval. Své si odvládl a nyní se věnuje rybaření, spánku a rozdáváním nevyžádaných rad mladším.

Ira byl však celým vývojem zdrcen. Své selhání v udržení vlády kvůli délce laškování s milenkou si vzal osobně a toto stigma ho pronásleduje a ničí mu vztahový život. Rovněž usoudil, že zůstávat na Baquilonii by pro něj bylo příliš bolestné. Rozhodl se začít úplně znova, vybudovat si novou kariéru a být v ní úspěšný. Ve svých čtyřiceti letech vstoupil do hvězdné flotily, v rekordním tempu tří let dokončil akademii a nastoupil jako praporčík na palubu U.S.S. Edmonton. Díky své píli se během pouhého roku a půl vypracoval na mladšího poručíka a dostal velení směny kappa.

Charakter:

Ira Zahn je přímý, cílevědomý, a oddaný hvězdné flotile. Vzhledem ke své minulosti je silně odhodlán zde uspět a dotáhnout to minimálně na kapitána. Svou službu proto bere vážně, podle mínění svých kolegů někdy až příliš vážně a rádi si z něj proto utahují. Ira se tím však nenechá rozhodit a jde si za svým, odhodlán navzdory protivenství osudu dokázat své kvality jak v pracovní, tak v osobní rovině.

Jeho koníčky a znalosti vycházejí z desítek let výchovy ve šlechtickém prostředí. Mluví šesti jazyky, ovládá dvě školy šermu, několik středověkých tanců, hru na loutnu a kovářství. Jinými slovy znalosti tak typické a nepostradatelné pro každodenní život vesmírného průzkumníka.

 

Herec: