Vladimír „Jacob“ Novotný

Mimo pomoci při stavbě nám Mistr Novotný pomáhá s udržením pořádku v natáčení pečlivým vedením kameralogu. Pracuje bez nároku na honorář a svojí popularitou tak nezištně pomáhá propagovat i naše skromné dílo. V současné době povýšil na operátora kamery B.

Štáb